Narkose

Vi bruger moderne, sikre narkose protokoller

I hjemmet

Forberedelsen til narkose sker allerede i hjemmet. Her er det vigtigt at foderet bliver taget fra senest midnat før narkosen, sådan at man ankommer fastet. Dette gøres for at mavesækken er tom og derved minimere at der kan forekomme fejlsynkninger. Det kan være en fordel at holde katte inde om natten, med adgang til kattebakke. Hunde må gerne luftes inden I ankommer.

Før narkosen

På klinikken foretages en grundig forundersøgelse inden narkosen. Her kontrolleres bl.a. dyrets almene vel, kredsløbet, temperaturen og der lyttes til hjerte og lunger. Det kan være en god idé at tage en blodprøve (specielt på ældre dyr) før narkosen, da det kan give et øjebliksbillede på dyrets helbredstilstand.

 

Narkosen

Narkosen planlægges individuelt for hver enkelt patient. Der tages hensyn til art, race, dyrets størrelse, indgrebets omfang og evt. sygdom. Narkosen udføres ifølge de nyeste protokoller, som giver den sikreste og mest effektive narkose.

Under narkosen vil der være konstant overvågning, både elektronisk og af uddannet fagpersonale. Her er der fokus på hjertefunktion, vejrtrækning, CO2-indhold, blodets iltmætning og temperatur. Der sker tilførsel af ilt og evt narkosegas, varme og væske.

Narkosen afsluttes ved enten at slukkes for narkosegasen og/eller give modgift mod narkosen. Under opvågning vil der fortsat være god overvågning.

 

Efter narkosen

Efter narkosen vil katten eller hunden først blive sendt hjem når de er friske igen. Der er stor forskel på hvordan de er påvirkede efter narkosen, nogle springer logrende ud af døren, mens andre bare skal hjem og sove videre. Dagen efter er man sjældent påvirket mere.

Ved hjemsendelse vil blive givet instruks alt efter hvilket indgreb der er blevet foretaget.

 

Risiko

Som ved mennesker indeholder alle narkoser en lille risiko. Dette bliver holdt på et minimum ved at følge de nyeste protokoller og have nøje overvågning, hvilket i sidste ende giver en høj sikkerhed.